Senior SW tester

Školenie Senior SW tester je odborné školenie, určené pre testerov so základnými testerskými znalosťami resp. pre absolventov nášho prvého školenia Junior SW tester. Taktiež je vhodné pre SW testerov so záujmom o technicky orientované testovanie. Bude tiež prínosom pre junior testerov, ktorí majú záujem o zdokonalenie a rozšírenie svojich vedomostí v oblasti SW testovania. Školenie je v neposlednom rade vhodné aj pre ľudí, ktorí si chcú rozšíriť obzory v oblasti technicky orientovaného testovania, napríklad pre programátorov, analytikov, databázistov, projektových manažérov a podobne.

Školenie je zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne testovania a to na technicky orientované testovanie so zameraním na nástroje využívané v praxi senior testera a test automatizáciu. Súčasťou školenia je množstvo praktických cvičení. Absolvovaním školenia získate všetky potrebné znalosti na praktický výkon profesie senior SW tester. Predpokladom absolvovania školenia je znalosť základov testovania softwaru.


- Analýza sieťovej komunikácie, analýza objektov, teória v oblasti webových služieb, teória a metodika automatizácie testov, teória a metodika performance testov 2 dni

- Cvičenia k školeniu Senior SW tester (testovanie webových služieb pomocou nástroja SoapUI, servis virtualizácia a mockovanie služieb, automatizované testovanie webových stránok pomocou Selenium IDE, performance testy pomocou nástroja JMeter) 1 deň

- Praktické zadanie (“domáca úloha”) zamerané na automatizáciu testov v Seleniu IDE, performance testy v nástroji JMeter a testovanie webovych služieb pomocou nástroja SoapUI + záverečný online test. Účastník školenia bude mať 3 dni na vypracovanie praktického zadania (vypracovanie praktického zadania prebieha offline). Následne po vyhodnotení praktického zadania bude vyzvaný k vyplneniu záverečného online testu. Výsledok záverečného online testu má iba informatívny charakter a nemá vplyv na vystavenie certifikátu o absolvovaní školenia.

- Certifikát o absolvovaní školenia + nárok na 1 hodinu súkromnej konzultácie u školiteľa zdarma bez termínového obmedzenia + školiace materiály
Viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
3 dni

Daniel začal s programovaním ešte počas školy. Prax priniesla veľa zaujímavých výziev, a získala si ho automatizácia a performance testy. Počas svojho viac ako 15-ročného pôsobenia v oblasti testovania sa primárne venuje leadovaniu projektov a performance testom. Školenie, kde sa spojí prístup „pohoďáka“a špecialistu, bude pre vás príjemným zážitkom a odborným obohatením. #
Daniel Kráľ
Termín školenia dohodou na základe Vášho záujmu.
Napíšte nám na academy@aas-slovakia.sk, alebo prostredníctvom „objednať“ následne Vás budeme kontaktovať.
Obchodné podmienky
285€
za jedného účastníka, bez DPH

PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk