Junior SW tester

Školenie Junior SW tester je ideálne pre začínajúcich manuálnych aj automatizovaných testerov ako aj pre záujemcov, ktorí sa ešte len chcú stať testermi. Poskytne ktiež mnoho odpovedí všetkým, ktorí sa pripravujú na pracovný pohovor na pozíciu softwarový tester. V neposlednom rade je školenie zároveň určené pre ľudí, ktorí si chcú rozšíriť obzory, testerskú terminológiu a pochopiť základné princípy práce testerov, ich zmýšľanie a postupy, napríklad pre programátorov, analytikov, databázistov, projektových manažérov a podobne.

Školenie je veľmi praktické, interaktívne a poskytne vám všetky dôležité informácie z teórie v oblasti testovania softwaru, informácie o procesoch, terminológii, nástrojoch, ako správne vykonávať prácu testera. Súčasťou školenia je množstvo praktických cvičení a dosť času na samotné testovanie.

Po absolvovaní školenia budete spoľahlivo ovládať potrebnú terminológiu, výrazy a termíny používané pri testovaní SW, ich vzájomné súvislosti. Taktiež potrebnú teóriu, teoretické vedomosti v oblasti testovania SW ako aj všetko, čo by mal vedieť každý tester - súvisiace procesy a ako vzájomne interagujú a súvisoia počas testovania SW, ako správne testovať, akým chybám sa vyvarovať. V neposlednom rade si predstavíme aj testovacie nástroje a na príkladoch získame praktickú skúsenosť. Absolvovaním školenia získate všetky potrebné znalosti na praktický výkon profesie junior SW tester.


- Teória, metodika, typy testov, špecifiká testovania, testovacie scenáre, reportovanie bugov, funkčné manuálne testovanie, nástroje v praxi testera, základné príkazy linuxu, práca s VPN, remotne pripojenie na windows/linux server, Putty, WinSCP, rady ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor 2 dni

- Cvičenia ku školeniu Junior SW tester (manuálne funkčné testovanie v praxi, reportovanie bugov v praxi, práca s bug trackingovým nástrojom JIRA, práca s databázovým klientom, cvičenie zamerané na SQL SELECT) 1 deň

- Praktické zadanie (“domáca úloha”) zamerané na manuálny funkčný test v praxi, reportovanie bugov a písanie testovacích scenárov v JIRE + záverečný online test. Účastník školenia bude mať 3 dni na vypracovanie praktického zadania (vypracovanie praktického zadania prebieha offline). Následne po vyhodnotení praktického zadania bude vyzvaný k vyplneniu záverečného online testu. Výsledok záverečného online testu má iba informatívny charakter a nemá vplyv na vystavenie certifikátu o absolvovaní školenia.

- Certifikát o absolvovaní školenia + nárok na 1 hodinu súkromnej konzultácie u školiteľa zdarma bez termínového obmedzenia + školiace materiály
Viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
3 dni

Daniel začal s programovaním ešte počas školy. Prax priniesla veľa zaujímavých výziev, a získala si ho automatizácia a performance testy. Počas svojho viac ako 15-ročného pôsobenia v oblasti testovania sa primárne venuje leadovaniu projektov a performance testom. Školenie, kde sa spojí prístup „pohoďáka“a špecialistu, bude pre vás príjemným zážitkom a odborným obohatením. #
Daniel Kráľ
Termín školenia dohodou na základe Vášho záujmu.
Napíšte nám na academy@aas-slovakia.sk, alebo prostredníctvom „objednať“ následne Vás budeme kontaktovať.
Obchodné podmienky
220€
za jedného účastníka, bez DPH

PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk