Performance testy a JMeter

Školenie Performance testy a JMeter je odborné školenie, určené pre testerov seniorov. Na školení sa preberá nástroj JMeter, pričom školénie je zamerané na performance testy. Je vhodné predovšetkým pre absolventov školenia Automatizácia testov... Taktiež pre senior SW testerov so záujmom o performance testy a znalosť nástroja JMeter. Zároveň v ňom nájdu množstvo informácií performance testeri, ktorí majú záujem o zdokonalenie svojich vedomostí v oblasti záťažových testov a nástroja JMeter. Školenie je v neposlednom rade vhodné aj pre ľudí, ktorí si chcú rozšíriť obzory v oblasti technicky orientovaného testovania, napríklad pre programátorov, SW inžinierov, programátorov, vývojárov aplikácií a podobne.

Na školení sa naučíte teóriu performance testov, dizajn performance testov a performance tuning. Zoznámite sa s komplexnou prácou s nástrojom JMeter na úrovni senior performance testera - monitoring a reporty, monitoring serverov, logovanie, reporty a vyhodnocovanie performance testov. Distribučné testy (vytváranie, spúšťanie a vyhodnocovanie distribučných performance testov. Toto školenie nesmie chýbať v zozname absolvovaných školení všetkým maximálne pokročilým testerom. Absolvovaním školenia získate všetky potrebné znalosti na praktický výkon profesie performance tester. Predpokladom absolvovania školenia je znalosť základov testovania softwaru a základné znalosti programovania.


- Na online/onsite školení sa dozviete základné a hĺbkové možnosti využívania nástroja JMeter pri performance testovaní. Naučíte sa ako pripraviť infraštruktúru na vykonávanie performance testov, ako vytvoriť stratégiu testovania, ako vytvoriť performance scripty a ako spustiť a vyhodnotiť performance testy.

- Súčasťou školenia sú aj praktické cvičenia zamerané na performance testy webovej aplikácie pomocou nástroja JMeter.

- Po ukončení školenia dostanete certifikát o absolvovaní školenia.
Viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
2 dni

Daniel začal s programovaním ešte počas školy. Prax priniesla veľa zaujímavých výziev, a získala si ho automatizácia a performance testy. Počas svojho viac ako 15-ročného pôsobenia v oblasti testovania sa primárne venuje leadovaniu projektov a performance testom. Školenie, kde sa spojí prístup „pohoďáka“a špecialistu, bude pre vás príjemným zážitkom a odborným obohatením. #
Daniel Kráľ
Termín školenia dohodou na základe Vášho záujmu.
Napíšte nám na academy@aas-slovakia.sk, alebo prostredníctvom „objednať“ následne Vás budeme kontaktovať.
Obchodné podmienky
349€
za jedného účastníka, bez DPH

Obsah
Inštalácia nástroja, príprava nástroja na aktívne používanie
Oboznámenie sa so zoznamom dostupných pluginov a možnostiach ich použitia
Ako sa robí dátovy súbor
Data management
Vytvorenie proof of concept testovania vybranej stránky/aplikácie
Master/Slave konfigurácia Jmetra
Data management ( deštruktívne/nedeštruktívne data )
Tvorba testu
Spracovanie výsledkov performance testu v JMetri a ich prezentácia
Ako viem komunikovať medzi dvoma nezávislými vláknami
Ako implementovať logiku do Jmeter scriptu
Asynchrónne volania
Error handling - správa chybových hlásení
Popis, ciele a prínos
Školenie je zamerané na oboznámenie sa s možnosťami využívania nástroja JMeter pri performance testovaní. Nástroj má dostupné veľké množstvá pluginov. Dozviete sa, ktoré pluginy sú užitočné pre využitie najmä v praxi performance testera. Nástroj ponúka veľa možností práce s ním. Pre skúsenejších performance testerov ponúkame návod ako si poradiť s komunikáciou medzi dvoma nezávislými vláknami, či asynchrónnymi volaniami v JMetri. Po absolvovaní školenia budete vedieť pripraviť jednoduchý script, vytriediť kontent, urobiť dátový súbor. Oboznámite sa so základmi data managementu. Získate skúsenosť ako nastaviť think time, pacing time, run up. Nadobudnete vedomosť o tom, čo je to user action, transakcia. Budete vedieť nastaviť logovanie. Vytvoriť script pre komunikáciu medzi dvoma nezávislými vláknami. Budete vedieť ako riešiť a merať asynchrónne volania. Dozviete sa ako riešiť správu chybových hlásení na názorných príkladoch. Predpokladá sa, že záujemca o školenie má základné vedomosti o: základy Java, HTTP/HTTPS, regulárne výrazy, skúsenosť s nainštaláciou JMeter, základy Linuxu, metodika performance testov, kontingenčné tabuľky a grafy, praktické skúsenosti s JMetrom.
Pre koho je školenie určené
Testeri, Zamestnanci IT prevádzky na účel monitoringu, Aktívny používatelia JMetra.
Organizácia školenia
MiestoZačiatokPriebeh
ONLINE:
Prostredníctvom videokonferencie (podľa inštrukcii v pozvánke školenia)
ONLINE:
9:00 (pripojenie 15 min predom)
ONLINE:
Trvanie kurzu max do 17:00.
Krátke prestávky podľa potreby udržania interaktivity online kurzu (pre udržanie pozornosti, opakovacie aktivity k jednotlivým blokom, súťaže, atď.), obedná prestávka v hodinovom trvaní.

ONSITE:
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
ONSITE:
9:00 (príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj)
ONSITE:
Trvanie kurzu do 17:00.
Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk