Automatizácia testov a SoapUI free – SOAP project

Školenie Automatizácia testov a SoapUI je odborné školenie, určené pre testerov s testerskými skúsenosťami resp. pre absolventov nášho prvého školenia Junior SW tester. Taktiež je vhodné pre SW testerov so záujmom o technicky orientované a automatizované testovanie. Bude tiež prínosom pre junior testerov, ktorí majú záujem o zdokonalenie a rozšírenie svojich vedomostí v oblasti SW testovania. Školenie je v neposlednom rade vhodné aj pre ľudí, ktorí si chcú rozšíriť obzory v oblasti technicky orientovaného testovania, napríklad pre programátorov, SW inžinierov, programátorov, vývojárov aplikácií a podobne.

SoapUI je v súčasnosti najpoužívanejší open source nástroj na testovanie SOAP a REST webových služieb. Ponúka veľa možností – testovanie SOA (Architektúra orientovaná na služby). Naučíme ťa využívať jeho možnosti v systémovom integračnom testovaní. Súčasťou školenia sú témy ako používať SoapUI, webové služby a operácie, čo je REST, Request, Response, Grouping, tvorba requestov a množstvo praktických cvičení. Absolvovaním školenia získate všetky potrebné znalosti na praktický výkon profesie automatizovaný SW tester. Predpokladom absolvovania školenia je znalosť základov testovania softwaru a základné znalosti programovania.


- Na online/onsite školení sa dozviete čo sú to webové služby, ako fungujú a ako ich otestovať pomocou opensource verzie nástroja Soap UI. Súčasťou školenia sú aj praktické cvičenia zamerané na testovanie a mockovanie webových a REST služieb (funkčné testy a load testy) pomocou nástroja Soap UI.

- Školenie nie je vhodné pre absolventov školenia Senior SW tester z dôvodu duplicitného obsahu učiva.

- Po ukončení školenia dostanete certifikát o absolvovaní školenia.
Viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
1 deň

Daniel začal s programovaním ešte počas školy. Prax priniesla veľa zaujímavých výziev, a získala si ho automatizácia a performance testy. Počas svojho viac ako 15-ročného pôsobenia v oblasti testovania sa primárne venuje leadovaniu projektov a performance testom. Školenie, kde sa spojí prístup „pohoďáka“a špecialistu, bude pre vás príjemným zážitkom a odborným obohatením. #
Daniel Kráľ
Termín školenia dohodou na základe Vášho záujmu.
Napíšte nám na academy@aas-slovakia.sk, alebo prostredníctvom „objednať“ následne Vás budeme kontaktovať.
Obchodné podmienky
129€
za jedného účastníka, bez DPH

Obsah
Analýza objektov a http/https komunikácie (Web Developer tool)
Úvod do webových služieb pre testerov
Soap UI úvod
Nastavenie SOAP UI
Vytvorenie SOAP UI projektu
Vytvorenie testovacích scenárov v SOAP UI
SOAP UI request
SOAP UI response
Validácia a formátovanie requestov
Autorizácia requestov
Statické a dynamické premenné v SOAP UI
Použitie groovy scriptu
Assertions kontrola na úrovni responsu
Spustenie a vyhodnotenie testu v SOAP UI
Logovanie v SOAP UI
Mock Data v SOAP UI
Service virtualizácia v SOAP UI
Praktické cvičenia
Popis, ciele a prínos
V súčasnej dobe zložitosť SW systémov narastá, v dôsledku čoho mnoho systémov využíva integrácie založené na webových službách. Školením získate komplexné vedomosti ako používať opensource nástroj Soap UI a ako ho v praxi používať pri testovaní webových služieb. Súčasťou školenia je zároveň získanie praktických skúseností, ako virtualizovať webové služby pre potreby mockovania dát na Vašom projekte. Po absolvovaní školenia budete vedieť samostatne vytvárať sofistikované testovacie scenáre na testovanie webových služieb, spúšťať a vyhodnocovať funkčné a load testy webových služieb, a to vrátane service virtualizácie a vytvorenia mock servera.
Pre koho je školenie určené
Školenie je určené testerom, testerom automatizérom, test managerom, developerom.
Organizácia školenia
MiestoZačiatokPriebeh
ONLINE:
Prostredníctvom videokonferencie (podľa inštrukcii v pozvánke školenia)
ONLINE:
9:00 (pripojenie 15 min predom)
ONLINE:
Trvanie kurzu max do 17:00.
Krátke prestávky podľa potreby udržania interaktivity online kurzu (pre udržanie pozornosti, opakovacie aktivity k jednotlivým blokom, súťaže, atď.), obedná prestávka v hodinovom trvaní.

ONSITE:
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
ONSITE:
9:00 (príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj)
ONSITE:
Trvanie kurzu do 17:00.
Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk