Test manažér pokročilej úrovne (ALTM)

Toto 5-dňové neakreditované ISTQB školenie sa zameriava na zručnosti potrebné pri riadení testovania softvéru v rôznych kontextoch životného cyklu a projektov. Poskytujeme v školiacej miestnosti AAS onsite / online.
Viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
5 dni

Robo pôsobí ako SW Quality & Test Specialist na IT&Network oddelení telekomunikačnej spoločnosti. Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v domácich ako aj v zahraničných korporáciách. Pôsobil ako developer, projektový manažér a ostatných viac ako 10 rokov pracuje v oblasti testingu. Vďaka pôsobeniu na “všetkých stranách barikády” sa snaží skĺbiť to najlepšie z testingu s potrebami projektu a možnosťami vývoja. #
Robert Kotuliak
Beáta pôsobí v IT viac ako 15 rokov, v bankách, telekomunikačných spoločnostiach ako aj verejnej sfére. Prešla si rôznymi testerskými pozíciami na IT projektoch v domácom a zahraničnom prostredí, aj v multikultúrnych tímoch. Aktuálne pôsobí v pozícii „Head of Academy“, ostatných 15 rokov zastrešovala testovanie v pozícii test manažéra. O získané vedomosti a skúsenosti sa s Vami prostredníctvom školenia rada podelí. #
Beáta Maláková
Martin Kozlovský, pôsobí v IT viac ako 15 rokov. V testingu prešiel rôznymi pozíciami od manuálneho testera, test manažéra, test analytika, performance testera, manažéra testerského tímu o veľkosti 50 testerov. V agilnom prostredí prešiel projektami z viacerých odvetví, ako medicína, telekomunikácie či bankovníctvo. Má viac ako 10 ročné skúsenosti s agilným svetom, na pozícii, testera, test manažéra, Scrum mastra, aj agilného coacha. Je držiteľom ISTQB – Full Advanced certifikácie. #
Martin Kozlovský
Vyberte dátum začiatku školenia
Obchodné podmienky
1329€
za jedného účastníka, bez DPH
(skupinová zľava na požiadanie)

Obsah
Proces testovania
Manažment testov
Revízie
Manažment defektov
Zlepšenie procesu testovania
Testovacie nástroje a automatizácia
Zručnosti ľudí – Zloženie tímu
Popis, ciele a prínos
Tento intenzívny kurz je ideálny pre profesionálov v oblasti testovania softvéru, ktorí pôsobia v pozícii test manažéra alebo vedúceho oddelenia testov. S množstvom praktických cvičení na posilnenie pevného teoretického základu Vám školenie pomôže stavať na vedomostiach a zručnostiach základnej úrovne a rozvíjať pokročilé zručnosti na riadenie testovacieho tímu a úspešné dodanie projektu testovania softvéru. Naše školenie zahŕňa cvičenia a skúšobné otázky, ktoré zdôrazňujú kľúčové aspekty sylabu, pomáhajú pochopiť a precvičiť prezentované koncepty a metódy a pripraviť účastníkov školenia na certifikačnú skúšku. Využívame viac štýlov výučby na lepšie zapamätanie, a to ukážky, cvičenia zábavnou formou, prednáškové segmenty.

Cieľom školenia je poskytnúť pochopenie problémov riadenia testov nad rámec základnej úrovne a poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti potrebné na to, aby sa stali pokročilými manažérmi testovania.

Školenie Advanced Level Test Manager (ALTM) je pripravené ako 5 dňové školenie v rozsahu sylabov ISTQB Advanced Level Test Manager. Počas školenia získate školiaci materiál v anglickom jazyku. Certifikačnú skúšku zabezpečíme podľa záujmu po skončení školenia.

Podrobný obsahu tohto kurzu možno nájsť v oficiálnom sylabe ISTQB, ktorý si môžete pozrieť a stiahnuť z www.istqb.org.
Pre koho je školenie určené
Kurzy na pokročilej úrovni sú vhodné pre každého, kto má záujem napredovať v etablovanej kariére v oblasti testovania softvéru. To zahŕňa ľudí v rolách, ako sú testeri, testovací analytici, testovací inžinieri, testovací konzultanti, test lídri, vedúci testovacích tímov, manažéri testov, a podobne. Kurz Test Manažér pokročilej úrovne je určený najmä pre testerov, ktorí sú zodpovední za poskytovanie testov.

Školenie je užitočné pre všetkých, čo chcú získať pokročilé vedomosti o riadení testovania, posunúť sa v testovaní kariérne dopredu a chcú byť pripravený na ISTQB certifikačnú skúšku.
Organizácia školenia
MiestoZačiatokPriebeh
ONLINE:
Prostredníctvom videokonferencie (podľa inštrukcii v pozvánke školenia)
ONLINE:
9:00 (pripojenie 15 min predom)
ONLINE:
Trvanie kurzu do 16:00.
Krátke prestávky podľa potreby, obedná prestávka v hodinovom trvaní.

ONSITE:
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
ONSITE:
9:00 (príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj)
ONSITE:
Trvanie kurzu do 16:00.
Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
Certifikačná skúška k ISTQB
Certifikačnú skúšku k jednotlivým školeniam zabezpečujeme prostredníctvom certifikačnej autority CaSTB. Kompletné informácie k portfóliu skúšok, forme skúšok, predpokladom a priebehu online skúšky, ako aj k cenám jednotlivých skúšok poskytovaných našim partnerom, certifikačnou autoritou CaSTB nájdete na stranke: https://castb.org/examination/ *Cena ISTQB certifikačnej skúšky nie je súčasťou ceny školenia.

Certifikácia CTFL je predpokladom absolvovania akejkoľvek inej certifikačnej skúšky ISTQB. Okrem expertnej úrovne majú všetky ISTQB certifikáty neobmedzenú platnosť. Úspešný držitelia certifikátov ISTQB môžu byť na základe vlastnej preferencie pridaný do centrálneho registra držiteľov (ISTQB Successful Candidate Register: scr.istqb.org.).
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk