ISTQB Certifikovaný tester základná úroveň – Agilný tester (CTFL-AT)

Akreditované ISTQB školenie formou onsite / online workshopu na základnej úrovni zaoberajúce sa úlohou testera v agilnom tíme a agilnými testovacími procesmi.
Viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
2 dni

Martin Kozlovský, pôsobí v IT viac ako 15 rokov. V testingu prešiel rôznymi pozíciami od manuálneho testera, test manažéra, test analytika, performance testera, manažéra testerského tímu o veľkosti 50 testerov. V agilnom prostredí prešiel projektami z viacerých odvetví, ako medicína, telekomunikácie či bankovníctvo. Má viac ako 10 ročné skúsenosti s agilným svetom, na pozícii, testera, test manažéra, Scrum mastra, aj agilného coacha. Je držiteľom ISTQB – Full Advanced certifikácie. #
Martin Kozlovský
Robo pôsobí ako SW Quality & Test Specialist na IT&Network oddelení telekomunikačnej spoločnosti. Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v domácich ako aj v zahraničných korporáciách. Pôsobil ako developer, projektový manažér a ostatných viac ako 10 rokov pracuje v oblasti testingu. Vďaka pôsobeniu na “všetkých stranách barikády” sa snaží skĺbiť to najlepšie z testingu s potrebami projektu a možnosťami vývoja. #
Robert Kotuliak
Janka pôsobí v IT viac ako 15 rokov. Prešla si rôznymi testerskými pozíciami od testera juniora po test manažéra a tím lídera. Gro skúseností ma z bankového a telekomunikačného sektora. Aktuálne koordinuje akceptačné testovanie na nadnárodných projektoch bankovej korporácie. #
Jana Lenoráková
Vyberte dátum začiatku školenia
Obchodné podmienky
599€
za jedného účastníka, bez DPH
(skupinová zľava na požiadanie)

Obsah
Agilný vývoj softvéru
Základné princípy agilného testovania, postupy a procesy
Agilné testovacie metódy, techniky a nástroje
Popis, ciele a prínos
Agilné testovanie je vyvíjajúci sa prístup k testovaniu softvéru, ktorý sa riadi zásadami agilného vývoja softvéru, ako sú definované v Agilnom manifeste. Naučte sa úlohu testera v agilnom tíme a preskúmajte agilné testovacie procesy a metódy v interaktívnom workshope. Toto školenie Vás pripraví na to, aby ste sa stali hodnotným, uvedomelým členom agilného vývojového tímu, od návrhu užívateľských príbehov cez vývoj a testovanie.
Rozpoznať hlavné agilné testovacie výzvy a ich riešenia. Pochopiť agilný vývojový proces a jeho miesto v ňom. Pochopiť účel testovania v rámci životného cyklu vývoja agilného vývoja. Preskúmajte kľúčové postupy agilného testovania - ATDD, BDD, TDD a ET. Zlepšiť zručnosti na zachytenie chýb skôr v agilnom vývojovom procese. Zlepšiť rokovacie a komunikačné zručnosti v rámci vývojového tímu. Posilniť pozíciu testera na stretnutiach.
Školenie je vysoko interaktívne a využíva viac štýlov výučby na zvýšenie uchovania materiálu v pamäti.
Pre koho je školenie určené
Toto školenie je určené členom cross-funkčných tímov v agilnom životnom cykle vývoja, ktorí chcú získať skúsenosti s vyjednávaním a vykonávaním testovacích aktivít, ako sú softvéroví testeri, testerom automatizérom atď.
Školenie je tiež ideálne pre všetkých, ktorí majú záujem porozumieť konceptom udržateľného testovania v rámci životného cyklu agilného vývoja, a preto je vhodný aj pre vývojárov, „Scrum Masters“, vlastníkov produktov a manažérov testov.
Organizácia školenia
MiestoZačiatokPriebeh
ONLINE:
Prostredníctvom videokonferencie (podľa inštrukcii v pozvánke školenia)
ONLINE:
9:00 (pripojenie 15 min predom)
ONLINE:
Trvanie kurzu max do 17:00.
Krátke prestávky podľa potreby udržania interaktivity online kurzu (pre udržanie pozornosti, opakovacie aktivity k jednotlivým blokom, súťaže, atď.), obedná prestávka v hodinovom trvaní.

ONSITE:
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
ONSITE:
9:00 (príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj)
ONSITE:
Trvanie kurzu do 17:00.
Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
Certifikačná skúška k ISTQB
Certifikačnú skúšku k jednotlivým školeniam zabezpečujeme prostredníctvom certifikačnej autority CaSTB. Bližšie informácie a postup komunikujeme prihláseným účastníkom konkrétneho kurzu.
V prípade súkromnej skúšky (skupinka tvorená našimi účastníkmi školenia) certifikačná skúška prebehne v školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia. Aktuálne v súvislosti s pandémiou COVID – 19 odporúčame online formu skúšky z pohodlia Vášho domova (v nadväznosti na online školenie).
Kompletné informácie k portfóliu skúšok, forme skúšok, predpokladom a priebehu online skúšky, ako aj k cenám jednotlivých skúšok poskytovaných našim partnerom, certifikačnou autoritou CaSTB nájdete na stranke: https://castb.org/examination/

Certifikácia CTFL je predpokladom absolvovania akejkoľvek inej certifikačnej skúšky ISTQB. Okrem expertnej úrovne majú všetky ISTQB certifikáty neobmedzenú platnosť. *Cena ISTQB certifikačnej skúšky nie je súčasťou ceny školenia.
Úspešný držitelia certifikátov ISTQB môžu byť na základe vlastnej preferencie pridaný do centrálneho registra držiteľov (ISTQB Successful Candidate Register: scr.istqb.org.).
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk