ISTQB Certifikovaný tester základná úroveň – Agilný tester (CTFL-AT)

Školenie formou onsite / online workshopu na základnej úrovni zaoberajúce sa úlohou testera v agilnom tíme a agilnými testovacími procesmi.
viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
2 dni

Martin Kozlovský, pôsobí v IT viac ako 15 rokov. V testingu prešiel rôznymi pozíciami od manuálneho testera, test manažéra, test analytika, performance testera, manažéra testerského tímu o veľkosti 50 testerov. V agilnom prostredí prešiel projektami z viacerých odvetví, ako medicína, telekomunikácie či bankovníctvo. Má viac ako 10 ročné skúsenosti s agilným svetom, na pozícii, testera, test manažéra, Scrum mastra, aj agilného coacha. Je držiteľom ISTQB – Full Advanced certifikácie. #
Martin Kozlovský
Robo pôsobí ako SW Quality & Test Specialist na IT&Network oddelení telekomunikačnej spoločnosti. Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v domácich ako aj v zahraničných korporáciách. Pôsobil ako developer, projektový manažér a ostatných viac ako 10 rokov pracuje v oblasti testingu. Vďaka pôsobeniu na “všetkých stranách barikády” sa snaží skĺbiť to najlepšie z testingu s potrebami projektu a možnosťami vývoja. #
Robert Kotuliak
Janka pôsobí v IT viac ako 15 rokov. Prešla si rôznymi testerskými pozíciami od testera juniora po test manažéra a tím lídera. Gro skúseností ma z bankového a telekomunikačného sektora. Aktuálne koordinuje akceptačné testovanie na nadnárodných projektoch bankovej korporácie. #
Jana Lenoráková
Vyberte dátum začiatku školenia
Obchodné podmienky
599€
za jedného účastníka, bez DPH
(skupinová zľava na požiadanie)

Obsah
Agilný vývoj softvéru
Základné princípy agilného testovania, postupy a procesy
Agilné testovacie metódy, techniky a nástroje
Popis, ciele a prínos
Agilné testovanie je vyvíjajúci sa prístup k testovaniu softvéru, ktorý sa riadi zásadami agilného vývoja softvéru, ako sú definované v Agilnom manifeste. Naučte sa úlohu testera v agilnom tíme a preskúmajte agilné testovacie procesy a metódy v interaktívnom workshope. Toto školenie Vás pripraví na to, aby ste sa stali hodnotným, uvedomelým členom agilného vývojového tímu, od návrhu užívateľských príbehov cez vývoj a testovanie.
Rozpoznať hlavné agilné testovacie výzvy a ich riešenia. Pochopiť agilný vývojový proces a jeho miesto v ňom. Pochopiť účel testovania v rámci životného cyklu vývoja agilného vývoja. Preskúmajte kľúčové postupy agilného testovania - ATDD, BDD, TDD a ET. Zlepšiť zručnosti na zachytenie chýb skôr v agilnom vývojovom procese. Zlepšiť rokovacie a komunikačné zručnosti v rámci vývojového tímu. Posilniť pozíciu testera na stretnutiach.
Školenie je vysoko interaktívne a využíva viac štýlov výučby na zvýšenie uchovania materiálu v pamäti.
Pre koho je školenie určené
Toto školenie je určené členom cross-funkčných tímov v agilnom životnom cykle vývoja, ktorí chcú získať skúsenosti s vyjednávaním a vykonávaním testovacích aktivít, ako sú softvéroví testeri, testerom automatizérom atď.
Školenie je tiež ideálne pre všetkých, ktorí majú záujem porozumieť konceptom udržateľného testovania v rámci životného cyklu agilného vývoja, a preto je vhodný aj pre vývojárov, „Scrum Masters“, vlastníkov produktov a manažérov testov.
Organizácia školenia
MiestoZačiatokKoniecPrestávky
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.) 9:00 každý deň. (príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj) 17:00 oba dni Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
Certifikačná skúška k ISTQB
Termíny certifikačných skúšok k jednotlivým školeniam sú plánované v posledný deň školenia, prípadne budú uverejnené na https://castb.org/category/news/.
Certifikačná skúška prebehne: V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
Certifikácia CTFL je predpokladom absolvovania akejkoľvek inej certifikačnej skúšky ISTQB. CaSTB je jedinou autoritou na poskytovanie ISTQB certifikačných skúšok na Slovensku.


Postup registrácie na certifikovanú skúšku:
Zaregistrujte sa na skúšku e-mailom (info@castb.org alebo certification@castb.org)

Uveďte termín prislúchajúci ku školeniu

Uveďte fakturačné údaje

Zaplaťte faktúru
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
academy@aas-slovakia.sk