ISTQB Certifikovaný tester základná úroveň (CTFL)

Školenie pokrýva základy testovania softvéru, aplikovateľné na všetky priemyselné odvetvia, v ktorých sa vyskytuje vývoj a implementácia softvéru. Poskytujeme v školiacej miestnosti AAS onsite / online.
viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
3 dni

Robo pôsobí ako SW Quality & Test Specialist na IT&Network oddelení telekomunikačnej spoločnosti. Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v domácich ako aj v zahraničných korporáciách. Pôsobil ako developer, projektový manažér a ostatných viac ako 10 rokov pracuje v oblasti testingu. Vďaka pôsobeniu na “všetkých stranách barikády” sa snaží skĺbiť to najlepšie z testingu s potrebami projektu a možnosťami vývoja. #
Robert Kotuliak
Beáta pôsobí v IT viac ako 15 rokov, v bankách, telekomunikačných spoločnostiach ako aj verejnej sfére. Prešla si rôznymi testerskými pozíciami na IT projektoch v domácom a zahraničnom prostredí, aj v multikultúrnych tímoch. Aktuálne pôsobí v pozícii „Head of Academy“, ostatných 15 rokov zastrešovala testovanie v pozícii test manažéra. O získané vedomosti a skúsenosti sa s Vami prostredníctvom školenia rada podelí. #
Beáta Maláková
Martin Kozlovský, pôsobí v IT viac ako 15 rokov. V testingu prešiel rôznymi pozíciami od manuálneho testera, test manažéra, test analytika, performance testera, manažéra testerského tímu o veľkosti 50 testerov. V agilnom prostredí prešiel projektami z viacerých odvetví, ako medicína, telekomunikácie či bankovníctvo. Má viac ako 10 ročné skúsenosti s agilným svetom, na pozícii, testera, test manažéra, Scrum mastra, aj agilného coacha. Je držiteľom ISTQB – Full Advanced certifikácie. #
Martin Kozlovský
Vyberte dátum začiatku školenia
Obchodné podmienky
719€
za jedného účastníka, bez DPH
(skupinová zľava na požiadanie)

Obsah
Základy testovania
Testovanie počas celého životného cyklu softvéru
Statické techniky
Dynamické testovacie techniky
Manažment testovania
Podporné nástroje testovania
Popis, ciele a prínos
Toto školenie pokrýva základy testovania softvéru, okamžite aplikovateľné vo všetkých odvetviach. Školenie poskytuje testerom, testovacím manažérom základné myšlienky, potrebné procesy, nástroje a zručnosti pre kariéru profesionála v testovaní softvéru. Tento intenzívny kurz zlepšuje porozumenie testovania softvéru a zahŕňa teóriu, príklady a praktické cvičenia.
Účastníci budú prevedení štrukturovane základnými - štandardnými pojmami testovania, procesom testovania, testovacími metódami čiernej skrinky, testovaním bielej skrinky, testovaním založeným na skúsenostiach, monitorovaním testov a metrík a príslušnými štandardmi.
Využívame viac štýlov výučby na lepšie zapamätanie (ukážky, cvičenia zábavnou formou, prednáškové segmenty) a uchovanie v pamäti. Toto školenie poskytuje nad rámec učebných osnov ISTQB praktické vedomosti, ktoré môžete okamžite uplatniť. Okrem základov testovania softvéru sa tiež dozviete o vzťahu testovania k vývoju, výhodách a rizikách automatizácie testov, správy konfigurácií a nepretržitej integrácie, pričom sa zohľadňujú moderné priemyselné trendy.
Počas školenia obdržíte školiaci materiál v slovenskom jazyku. Jednoduché testy na overenie nadobudnutých vedomostí sú súčasťou jednotlivých kapitol. Po absolvovaní školenia budete pripravený na certifikačnú skúšku ISTQB Základný stupeň.
Zabezpečíme certifikačnú skúšku podľa záujmu, po skončení školenia.
Pre koho je školenie určené
Školenie je určené každému, kto participuje priamo alebo nepriamo na testovaní softvéru, resp. na vývojovom a implementačnom životnom cykle vývoja softvéru. Predovšetkým sa jedná o testerov – manuálnych testerov, automatizovaných testerov, performance testerov, akceptačných testerov, test analytikov, test manažérov, IT konzultantov.
Rovnako užitočné je školenie aj pre projektových manažérov, prípadne ľudí z vývoja, nakoľko počas implementácie softvéru títo úzko spolupracujú a profesionálne porozumenie posúva softvérové inžinierstvo dopredu. Školenie je užitočné pre všetkých, čo chcú získať základné vedomosti o testovaní, posunúť sa v testovaní kariérne dopredu a chcú byť pripravení na ISTQB certifikačnú skúšku.
Organizácia školenia
MiestoZačiatokKoniecPrestávky
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.) 9:00 každý deň
(príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj)
17:00 každý deň
(3 deň o 13:00).
Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
Certifikačná skúška k ISTQB
Termíny certifikačných skúšok k jednotlivým školeniam sú plánované v posledný deň školenia, prípadne budú uverejnené na https://castb.org/category/news/.
Certifikačná skúška prebehne: V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
Certifikácia CTFL je predpokladom absolvovania akejkoľvek inej certifikačnej skúšky ISTQB. CaSTB je jedinou autoritou na poskytovanie ISTQB certifikačných skúšok na Slovensku.


Postup registrácie na certifikovanú skúšku:
Zaregistrujte sa na skúšku e-mailom (info@castb.org alebo certification@castb.org)

Uveďte termín prislúchajúci ku školeniu

Uveďte fakturačné údaje

Zaplaťte faktúru
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
academy@aas-slovakia.sk