AAS Slovakia s.r.o.

Adresa:
Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Telefón:
+421 220 620 621
+421 915 110 948
E-mail:
info@aas-slovakia.sk

Informácie o školeniach:
academy@aas-slovakia.sk


Spoločnosť: AAS Slovakia s.r.o.
Adresa: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Štát: SLOVENSKO
IČO: 47330856
DIČ: 2023816080
IČ DPH: SK2023816080
Zapísaná: OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č: 90751/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
IBAN: SK89 1111 0000 0012 2315 9005

Kontaktujte nás

PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk