GDPR – veľká téma pre rok 2018
Expertná konzultácia GDPR
Nariadenie riadenia GDPR prinesie firmám v EU veľa nových povinností a aj keď už neostáva veľa času, je stále možné sa pripraviť na jeho účinnosť.
Naši experti s certifikátom DPO Vás prevedú jednotlivými krokmi jeho implementácie tak, aby ste podnikli len tie kroky, ktoré sú nevyhnutne nutné a v správnom poradí.
Analýza Dopadu
Prvý krok prípravy na GDPR je Analýza dopadu, ktorá odhalí miesta vo vašich systémoch, procesoch a Vašej organizácii, ktoré vykazujú nezhodu s nariadením GDPR.
Návrh opatrení
Druhým krokom je návrh opatrení, ktoré sa musia stať, aby sa odstránili nezhody.
V úrovni organizačnej, procesnej a technickej.
Plán
Tretím krokom je plán a implementácia. Čo musí vzniknúť, čo sa musí zmeniť:
- dokumentácia a procesy
- data a pseudonymizácia
- prenositeľnosť dát...
A poradie jednotlivých úkonov zohľadní aj mieru rizikovosti a sankcií.
Implementácia
Štvrtým krokom je vlastná implementácia. Jedná sa síce o projektovú aktivitu, ale bez dohľadu zo strany GDPR sa veci môžu podariť trochu inak...
Ako to už niekedy v projektoch býva.
Osvedčenie
Posledným krokom je kontrola, že to, čo sa urobilo je naozaj to, čo je v zhode s nariadením GDPR.
Potom je už cesta k Osvedčeniu a k nekonečnému procesu stálych kontrôl a kontrôl = priebežné služby DPO.
Čo môžete urobiť pre prípravu na GDPR?
Ponúkame kvalifikovaných a certifikovaných konzultantov, ktorí Vás prevedú procesom harmonizácie s GDPR.
  • HP LoadRunner
  • HP UFT
  • HP QC (ALM)
  • Apache JMeter
  • Atlassian Jira

Služby

  • Vývoj a testing software
  • Prenájom zdrojov
  • Konzultačné služby
  • Riadenie projektov
  • Analýza

Kontakt

AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04  Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk

Login

Partneri