AAS Slovakia s.r.o.

 

Spoločnost: AAS Slovakia s.r.o.
Adresa: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Telefón:
+421 220 620 621
+421 915 110 948
E-mail: info@aas-slovakia.sk

 

 

Fakturačné údaje

 

Spoločnost: AAS Slovakia s.r.o.
Adresa: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Štát: SLOVENSKO
IČO: 47330856
DIČ: 2023816080
IČ DPH: SK2023816080
Zapísaná: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č: 90751/B
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
IBAN: SK16 0200 0000 0039 9316 3157
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK89 1111 0000 0012 2315 9005

Služby

  • Vývoj a testing software
  • Prenájom zdrojov
  • Konzultačné služby
  • Riadenie projektov
  • Analýza

Kontakt

AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04  Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk

Login

Partneri