AAS Slovakia s.r.o.

 

Společnost: AAS Slovakia s.r.o.
Adresa: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Telefon:
+421 220 620 621
+421 915 110 948
E-mail: info@aas-slovakia.sk

 

 

Fakturační údaje

 

Společnost: AAS Slovakia s.r.o.
Adresa: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Stát: SLOVENSKO
IČO: 47330856
DIČ: 2023816080
IČ DPH: SK2023816080
Zapsaná: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č: 90751/B
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraniční banky
SWIFT: UNCRSKBX
Číslo účtu: 1223159005/1111
IBAN: SK89 1111 0000 0012 2315 9005

Služby

  • Vývoj a testování software
  • Pronájem zdrojů
  • Konzultační služby
  • Řízení projektů
  • Analýza

Kontakt

AAS Slovakia s.r.o.

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk

Login

Partneři